დიდი ადრონული კოლაიდერი

რა არის ადრონული კოლაიდერი. (მარტივი ენით)

წარმოიდგინეთ წრის ფორმის ტუნელი, 27კმ სიგრძის და 6 მეტრის დიამეტრის, განთავსებული 100 მეტრის სიღრმეზე. ამ მიწისქვეშეთში ცხოვრობს ოდესმე აშენებულებიდან ყველაზე დიდი ნაწილაკების ამაჩქარებელი. როგორც ჩვენ ვიცით მოცემული მოწყობილობა მდებარეობს შვეიცარიისა და საფრანგეთის საზღვარზე.

დანადგარის მუშაობისას, საათის ისრის მიმართულებით და უკუმიმართულებით მოგზაურობენ პროტონების (თითოში მინიმუმ 100 000 000 000 ერთეული) პაკეტები სინათლის სიჩქარეზე ცოტა ნაკლები სისწრაფით, ისინი გაივლიან ტუნელის მანძილს წამში 10 000–ჯერ! ტუნელის გარკვეულ მონაკვეთებში პროტონების პაკეტები ერთმანეთს ეჯახებიან, პაკეტები კონტროლდება მაგნიტური ველით, რომელსაც მართავენ კომპლექსის მეცნიერული თანამშრომლები. ამ სიხშირეებით და პროტონების მოცულობით მეცნიერულ თანამშრომლებს გააჩნიათ მუდმივი შეჯახებები და, შესაბამისად, შესწავლის მასალა.

თითოეული შეჯახების ენერგია 14 000–ჯერ დიდია იმ ენერგიაზე, რომელიც საჭიროა პროტონის ნულიდან შექმნისთვის. ფაქტიურად, პროტონები მოძრაობენ ორ მილში სხვადასხვა მიმართულებით, ეს მილები იკვეთება სპეციალურ შეჯახების მონაკვეთებში. თითოეული ეს ვაკუუმის მილი არის 27კმ სიგრძის.

ნაწილაკები პირდაპირ იმოძრავებენ თუ მათზე არ იქნება ძალის ზემოქმედება და თუ პროტონი არ წარმოადგენს გამონაკლისს, იმისთვის რომ ისინი მოძრაობდნენ მათზე ზემოქმედებენ მძლავრი ათასობით მაგნიტის ჯაჭვით. ეს უბრალო მაგნიტები არ არის, ეს არის ზეგამტარი და დამატებითად თხევადი ჰელიუმით მუდმივად გაგრილებული მაგნიტები – სწორედ ეს უზრუნველყოფს ასეთ დაუჯერებელ სიმძლავრეს და ეფექტურობას.

ასე რომ ამაჩქარებლის რეცეპტი ძალზედ მარტივია: ნაწილაკები, მილი მათ შესაკავებლად, მაგნიტები მათ სამართავად და გაგრილების სისტემა მაგნიტების ეფექტურობისთვის.

მაგრამ ეს თვითონ ამაჩქარებელია, ასევე არსებობს სპეციალური მოწყობილობები, ისეთები როგორებიცაა დეტექტორები, ეს ისეთი მანქანებია რომლებიც საშუალო სახლის ზომისაა და გადაკვეთის წერტილების ან ნაწილაკების შეჯახების გარშემოა განლაგებული. უკვე აქ იწყება დანარჩენი მეცნიერული მაგია, რომელიც შეისწავლის ორი შეჯახებული ნაწილაკის შედეგად მიღებულ დაშლის პროდუქტებს.

lhc10.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *